Екология и природа

Екологията е биологична наука, която изучава взаимоотношенията между организмите и техните взаимодействия помежду им в природата. Произходът на думата “екология” идва от гръцки - οἶκος, „къща“, и -λογία, „изследване на“. Екосистемите са основен обект на изследване на екологията. Изучавани са също така други системи от надорганизмово ниво- индивид, популация и съобщество. Екологията може да бъде: приложна, социална, геохимическа, космическа, физична и математическа, екология; геоекология, биоекология и екология на човека. Например екологията на човека се занимава с изучаването на условията, необходими за доброто съществуване на човека.

Природата и екологията са в тясна връзка. Основно можем да определим природата като естествената среда, която ни обкръжава. Трябва обаче да се разграничават изкуствено създадените от човека предмети - те не са част от природата. Природата се разделя на жива и нежива. Всички растителни видове, които се срещат в определен регион, се наричат флора. Друго понятие, което обхваща част от живата природа е фауната - това са животните, срещани в конкретен район.

Екология и опазване на околната среда вървят много често ръка за ръка. В момента все повече програми на ЕС финансират проекти за опазване на природата. Търсят се екологични начини за справяне с боклук, за произвеждане на електроенергия и т.н. Всеки днес усеща промените в климата - температурните разлики през последните години, обилните валежи и дори земетресенията. Вместо да чакаме някой еколог или политик да се погрижи за природата, най-добре ние самите да се заемем с това. Не е необходимо да имаме задълбочени познания по екология, за да изхвърляме боклука си на отреденото за него място, да изключваме зарядното на телефона от контакта, когато той не се зарежда и да спираме водата, докато си мием зъбите. Опитайте се да засадите дръвче, ако вече сте го правили, защо пък да не повторите - постарайте се повече за природата и за бъдещето на децата Ви!

Всяка година на 22 април се отбелязва Международният ден на Земята. Но това е само един ден от годината, не бива само веднъж годишно да се сещаме за природата, за нашата планета. Полезна информация за екологията можете да намерите в сайта еко.com. Там можете да прочетете еко новини, обзори и призиви за опазване на околната среда.